Movie

"ผีห่ารัตนโกสินทร์" หนังซอมบี้สายอนุรักษ์ไทย สร้างกระแสสยองในเน็ต

YOU2PLAY February 19, 2014

          หลังจากที่ตัวอย่างหนัง " ผีห่ารัตนโกสินทร์ " ผลงานของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เผยแพร่ในยูทูปเพียง 2 วัน ก็ได้สร้างกระแสบอกต่อรวมถึงคำวิจารณ์ในแง่บวกจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก จากแนวคิดแปลกใหม่ที่นำเอาซอมบี้ซึ่งเป็นผีในฝั่งตะวันตกมาผนวกกับเรื่องราวโบราณในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผนวกกับความลงตัวในด้านโปรดักชั่น การตัดต่อ และตัวแสดง ทำให้เกิดกระแสบอกต่อจนถึงการเรียกร้องให้ผลิตเป็นภาพยนตร์ฉบับเต็มๆ
 


          " ผีห่ารัตนโกสินทร์ "  เป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษาสาขาภาพยนตร์ชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งใช้ชื่อในนาม ทองม้วนฟิล์ม โดยภาพยนตร์ตัวอย่างที่ออกเผยแพร่ไปนั้นเป็นแค่ตัวอย่างภาพยนตร์จำลอง (mock trailer) เท่านั้น ไม่ได้ถ่ายทำเป็นหนังทั้งเรื่อง ซึ่งผลงานชิ้นนี้อยู่ในวิชา Presentation ของนักศึกษาภาพยนตร์ปี 3 ที่จะออกแสดงในงาน See All Scene ของภาควิชานิเทศศิลป์ ในวันพุธที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
          กระแสดีแบบนี้ไม่แน่ว่าจะมีผู้ลงทุนตาถึงนำเอามาทำเป็นหนังใหญ่ก็เป็นได้ ยินดีด้วยกับเยาวชนไทยฝีมือดีกลุ่มนี้ครับ

 

ผีห่ารัตนโกสินทร์