9 (ก้าว) เพลงพิเศษที่มีดนตรีและเนื้อหาให้แง่คิดในแบบ GREASY CAFÉ "9"

บทความโดย : YOU2PLAY

9 (ก้าว)

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง  :  อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร  

9 (ก้าว) เพลงพิเศษที่มีดนตรีและเนื้อหาให้แง่คิดในแบบ GREASY CAFÉ "9"  
 "เปรียบเหมือนตัวเลขในตําแหน่งสุดท้ายที่ให้เรา 9 ออกมาทําอะไรบางอย่าง อย่างมุ่งมั่น-ตั้งใจ ก่อนที่ชีวิตเราจะกลายเป็น 0
ที่อาจไม่ถูกห่อหุ้มด้วยความหมายมากมายใดๆ แต่หากเรา 9 ก้าวพลาดจากการที่เราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว
จนกลายเป็น 0 ชีวิตของเราก็ยังมีเลข 1 ที่ยังให้โอกาสเราในการเริ่มต้นใหม่...เสมอ"


 
Close [×]