Thai

เสียงเงียบจะไม่เงียบอีกต่อไป “สิงโต นำโชค” ชวนแฟนเพลงร่วมโครงการ “SILENT SONG”

YOU2PLAY May 15, 2014

         ยังมีอีกหลายคนบนโลกใบนี้ ไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงที่ไพเราะ เราจึงอยากหาวิธีที่ทำให้ผู้คนเหล่านั้น สามารถได้ยินเพลงและสิ่งต่างๆรอบตัว โดยการชวนทุกคน มาช่วยกันเปลี่ยนเสียงเงียบ ให้เป็นเสียงเพลงที่ไพเราะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน ง่ายๆ ร่วมกันดาวน์โหลดเพลง Silent Song เพลงที่ไม่มีเสียง บน iTunes Store ที่  https://itunes.apple.com/th/album/silent-song/id871884722?i=871884799


         รายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปซื้อเครื่องช่วยฟัง เพื่อมอบให้คนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน สามารถฟังเสียงที่สวยงามบนโลกใบนี้ได้เหมือนคนทั่วไป และเมื่อยอดดาวน์โหลดครบ 10,000 ครั้ง จะมีเพลงที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษจากสิงโต นำโชค แทนของขวัญจากสิงโต มอบให้กับผู้ที่สามารถได้ยินเสียงเพลงเป็นครั้งแรก และแทนคำขอบคุณสำหรับผู้ที่ร่วมดาวน์โหลดเพลง Silent Song อีกด้วย
 
 

สิงโต นำโชค, Silent Song